Jste zde

"Sexuální výpomoc"... znamená přibrat někoho dalšího

"Sexuální výpomoc"... znamená přibrat někoho dalšího

Hlavní téma "Sexuální chování a vztahy".
Volné pokračování článku "Nevěra".

Pro naprostou většinu lidí má pojem "sexuální výpomoc" těžko představitelný obsah. Jsou však životní situace do kterých se může dostat prakticky každý pár, kdy Vás může něco podobného napadnout. Možná se tou myšlenkou dokonce budete zabývat i hlouběji a je klidně možné, že někteří se pomocí "sexuální výpomoci" rozhodnou svou nebo partnerskou situaci řešit.

Proč se takovýmto směrem uvažování vůbec ubírat?

V životě mohou nastat situace, které mohou zaskočit každý partnerský nebo manželský pár. Neočekávaně se stane, že doposud bezproblémový vztah dvou milujících se lidí, musí řešit otázku "jak dál se sexem". Partnerský vztah a jeho sexuální život se dostal do bodu, kdy je potřeba řešit problémy, které by nakonec mohly, i dobře fungující vztah, nějak narušit. Pokusím se nastínit o jaké situace se může jednat. Nehodnotím je podle významu nebo závažnosti problému, jen je uvádím pro představu.

Pokud si říkáte, že dva milující se lidé přece vyřeší každý partnerský problém, máte pravdu. Tahle úvaha není o tom někoho přesvědčovat, že "sexuální výpomoc" je něco normálního nebo v dnešní době pochopitelného, či ospravedlnitelného. Je to úvaha o tom, jak některé páry řeší situaci, která nastala, tak, aby otázka sexu nenarušila vztah a jinak bezproblémově fungující rodinu.

Ve vztahu, kde jeden z partnerů má výrazně vyšší sexuální potřebu než druhý, nebo zájem o sex prostě nemá, nebo vyhovět je pro něj (ni) stále větší a větší problém, časem nastane hraniční situace, která už nějaké řešení přijmout vyžaduje. Představa, že jeden z partnerů bude tomu druhému dlouhodobě vycházet vstříc a přitom bude potlačovat sám sebe, je často neudržitelná. Je více než pravděpodobné, že problém se sexem se pak přesune do jiné sféry partnerského života. Možná si ani neuvědomíte, že nespokojenost, podrážděnost, nervozita, neklid, deprese, zdravotní potíže... mají příčinu v nespokojenosti se sexuálním životem. Tyto pocity beznaděje a nespokojenosti mohou potkat jak toho, kdo má sexu málo, tak také toho, kdo se v sexu tomu druhému dlouhodobě přizpůsobuje...

Situaci musíte řešit společně, nikdo jiný ji za Vás nevyřeší!!!. Pokud budete svou nespokojenost v sexu řešit s kamarádkami nebo kamarády, můžete očekávat, že vaše intimní rodinné nebo partnerské problémy se za nějakou dobu stanou "veřejnými"... Také kamarádka má své kamarádky a kamarád své kamarády. Nakonec se taková "důvěra" s velkou pravděpodobností obrátí proti Vám...

Problémy v sexu musíte řešit spolu. Způsobů jak problém vyřešit je více, ale každé řešení vždy bude spojené se situací ve které se pár nebo rodina nachází. Pokud bude vzájemné pochopení oboustranné a bude upřímný zájem stav vyřešit, řešení se nakonec najde...

Tím naprosto nejhorším řešením je nevěra

V dnešní době se podle statistik uvádí, že každý druhý dlouhodobý vztah se z nějakého důvodu rozpadá. Ale tím nejvíce ponižujícím důvodem je právě nevěra a paralelní vztahy. Pokud někdo doporučuje nevěru jako řešení problémů se sexem ve vztahu, pak mu nevěřte. Ani nevěra, kterou se podaří utajit, vztahu nepomůže. Pokud se ve vztahu na kterém vám oběma záleží pokusíte najít jiné řešení, může se manželství udržet spíše, než když se odhodláte k nevěře. Nevěra s kýmkoli totiž není žádnou zárukou toho, že se budete cítit lépe, nebo že se nakonec neprozradí a bude příčinou dalších problémů. Paralelní vztahy a nevěra nejsou řešením žádných problémů a už vůbec ne sexuálních.

Jak si tedy pomoci a je to vůbec správné?

Některé páry si začnou situaci uvědomovat a začne jim být jasné, že dlouhodobě je takovýto stav neudržitelný. Nejdůležitější je začít spolu o tomto problému mluvit. Upřímný rozhovor musí vést minimálně k zamyšlení. Rozumní lidé si uvědomí, že nějaké řešení se najít musí. Také jim nejspíš bude jasné, že když se nic řešit nebude, samo se nic nevyřeší. Proto se asi budou snažit hledat a nalézt nějaké způsob, jak problémy alespoň prozatímně a možná i dlouhodobě vyřeší. Pokud ale rozumní nebudou, může je nakonec překvapit, že se tak nějak najde samo - většinou však takové, které bývá ještě méně přijatelné...

Nebudu zvažovat varianty, kdy samotný rozhovor na téma "nespokojenost v sexu" bude příčinou "domácího násilí" nebo dokonce "domácí zabíjačky", jak tomu říkají policisté... Spíš se zamyslím nad řešením, které některé páry volí proto, aby se problém podařilo zvládnout a přitom to neohrozilo partnerství nebo manželství, ve kterém sex nefunguje nebo není možný. Pokud je cílem manželství udržet nebo zachránit, případně partnerovi či partnerce pomoci v sexuálním životě, pak může být "sexuální výpomoc" řešením přijatelným pro oba.

Základem úspěch musí být vědomí, že toho druhého nevlastníme, a že i ten druhý má právo na to být spokojený a možná i šťastný... Opačně je potřeba si uvědomit i to, že pokud partner nebo partnerka navrhnou "sexuální výpomoc", není to projev jejich slabosti, ale velkorysosti a lásky. S takovým vědomím a bez pocitu křivdy se pak opravdu dá vyřešit vše... a to i v sexu.

Tehdy i "schválený" paralelní vztah nemusí být problémem, protože se nejedná o klasickou nevěru, ale o vědomé řešení problému, který by jinak byl neřešitelný. Tím nemyslím stav, kdy vše zůstane beze změny, kdy jeden se musí přizpůsobit tomu druhému. Takový stav jsme si popsali výše a dlouhodobě by byl neudržitelný.

Nejeden manželský pár má v dnešní době "rodinnou přítelkyni" nebo rodinného přítele" se kterým všichni tře bez problémů vychází (nebo vychází...). Rodina a hlavně děti však zůstanou bez větších problémů.

Z toho je jasné, že i některé důvody pro sex ve třech mohou mít příčinu v problémech se sexem. Pokud budeme za "sexuální výpomoc" považovat vztahy 2 mužů a 1 ženy (MFM) nebo 1 muže a 2 ženy (FMF), bude jasné, proč mohou být "přijatelným" řešením.

Podobně může být řešením sex ve čtyřech lidech (výměna manželek), kdy se společně dají vyřešit i nesoulady v různých potřebách sexu nebo problémy v sexu. Vyžaduje to samozřejmě vysokou míru tolerantnosti od všech zúčastněných.

Nabízí se i další možnosti, které mohou být přijatelné nebo "snadněji průchodné". Například masáže, včetně erotických. Těmito otázkami se zabývá například článek "Je prožití orgasmu jinde než s partnerem nutně nevěrou?".

 

Tak na závěr už jen zopakuji, že "Pokud si říkáte, že dva milující se lidé přece vyřeší každý partnerský problém, máte pravdu. Tahle úvaha nebyla o tom někoho přesvědčovat, že "sexuální výpomoc" je něco normálního nebo v dnešní době pochopitelného, či ospravedlnitelného. Byla to úvaha o způsobu, jak některé páry řeší situaci která nastala, aby otázka sexu nenarušila vztah a jinak bezproblémově fungující rodinu".

Cílem tohoto článku rozhodně nebylo vytvářet dojem, že partnerské problémy vyřeší jakýkoli "vztah s více lidmi". Hlavním cílem bylo poukázat na to, že pokud se problémy neřeší, samy se nevyřeší, a pokud ano, nemusí to nakonec být řešení, ze kterého budou mít radost úplně všichni... To nejdůležitější je - o problémech ve vztahu mluvit včas a společně hledat jejich řešení. To jediná cesta k úspěchu.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(L)(Z)