Jste zde

Nevěra

Nevěra

Volné pokračování článku "Sexuální chování a vztahy".

Pro lidi je mnohem lehčí ublížit těm, co milují, než těm, kterých se bojí.
(Niccolo Machiavelli, Italský politik, diplomat a vojenský teoretik.)

Nevěra se v posledních dedetiletích stala téměř běžnou součástí partnerských vztahů a jen obtížně se dá posoudit, kdo za to může víc, zda muži nebo ženy. Motivy nevěrníků jsou různé, ale jen někdy se za nevěrou skrývá touha po novém funkčním partnerském vztahu.

Nevěra je sexuální, případně milostný poměr s partnerem mimo manželství nebo též mimo jiný dlouhotrvající vážný vztah, s nímž se pojí slib věrnosti. Pohledy na fyzickou nevěru a na nevěru s citovou angažovaností se různí. Stejná situace nemusí být dvěma lidmi vnímána stejně. To, co jeden považuje za naprosto nevinnou zábavu, může druhý už považovat za nevěru... Další pojmenování pro nevěru jsou podvádění a starší název je cizoložství.

Nevěra se odlišuje od polygamie, tj. souběžného legálního soužití jedince s více osobami (mnohomanželství).

Nevěra ve vztahu je většinou podvedených partnerů vnímána jako zrada a ta s sebou přináší ponížení, rozčarování a psychickou bolest. Největším problémem však je ztráta důvěry a zklamání...

,,Když člověk ponižuje, pak jen proto, že je sám nízký.“
(Kniha "Malý princ", Antoine de Saint-Exupéry)

Každý člověk má svou vlastní definici toho, co za aktivity pro něho nevěra představuje. To, co pro jednoho nevěrou je, může být pro druhé jen zábava nebo "nevinná" hra. Obecně je za nevěru (podvádění) považovaný jakýkoliv fyzický kontakt, včetně líbání, s někým jiným, než partnerem. Zvláště pak tehdy, když je tato aktivita spojována s citovou vazbou. Za jednoznačnou nevěru je pak považovaný sex nebo jakékoli sexuální aktivity. Ten je většinou provázený milostnou komunikací písemnou, telefonickou, SMS zprávami s milostným nebo intimním obsahem či mailovou komunikací. Prostě za nevěru je jednoznačně považovaný takový vztah, který je provázený intimními doteky, sexem nebo citovou vazbou. Protože neexistuje přesná hranice obsahu "nevěry", je vhodné, aby si partneři stanovili tyto hranice sami a ještě lépe je, když jejich dosažení nebudou muset nikdy ve vztahu vůbec posuzovat. Ale i tak je vhodné tyto mantinely znát a vědět, že jakákoli aktivita mimo pár může být tomu druhému nepříjemná nebo zraňující.

Zjednodušená definice nevěry by mohla být taková, že když se za své chování stydíte, když vnímáte, že to co děláte není správné, když takovéto aktivity skrýváte nebo je maskujete za jiné, mažete zprávy SMS nebo přijaté či volané hovory, pak naplňujete pojem nevěry na emoční nebo dokonce fyzické úrovni.

Otázkou "Co už je a co ještě není nevěra" se zabývá stejnojmenný článek ZDE.

Nevěra je produktem akutní sexuální potřeby nebo vášnivé touhy mimo manželský svazek. Říká se, že "láska je slepá" a že to platí i v případě nevěry. Je však dobré vědět, že:

Láska je sice slepá, ale sousedky nikdy.
(Václav Richter)

Proto je naivní si myslet, že zrovna ta "moje nevěra" nikoho nezajímá a nikdo si jí nevšimne...

Problémy s nevěrou začínají s jejím prozrazením, někdy i dříve

Většina lidí se domnívá, že problémy nevěra přináší až s jejím prozrazení. Zpravila tomu tak bývá, ale mnohdy se potíže dostaví už dříve, než k prozrazení dojde. takovou klasickou komplikací bývá okamžik, když milenka nebo milenec, doposud bezproblémoví lidí, začnou svůj vztah dávat veřejně najevo. Kdyby jen najevo, oni mnohdy začnou přímo vznášet požadavky, které slušný manžel nebo manželka na záletech přece nemohou akceptovat! Milenka nebo milenec začne mít najednou majetnické požadavky a začne mluvit o vhodnosti rozvodu...

Také nepodceňujte výčitky svědomí. Někdy je to větší psychický tlak, než si většina lidí umí představit. Pak může stačit málo, dostaví se "slabá chvilka" a nevěrník na sebe vyzvoní i to, co se ještě ani nestalo...

Když ti žena řekne - "pověz mi pravdu"!!!
Tak začni utíkat, protože ona už ji dávno ví...

Opravdovým problémem však nevěra začne být až v okamžiku, kdy se "odtajní nechtěně" a partner nebo partnerka se o ní doví. Nedá se jasně doporučit jak takovouto situaci řešit. Vždy se však jedná o trauma, které postihne především podváděného partnera, ale někdy i nevěrníka.

Nejdůležitější je zachovat klid. Takováto situace se nedá řešit v záplavě okamžitých emocí.

Po odeznění prvotního šoku je zapotřebí začít racionálně přemýšlet, jak novou situaci řešit. Je nutné zvážit nejen situaci samu, ale i okolnosti a to především rodinné. Je potřeba v klidu probrat, zda je ještě zájem o zachování manželství nebo partnerství a v jaké podobě. Bez vyslechnutí toho druhého to nepůjde. Musíte přece zjistit, co ho k nevěře vedlo a jaké má další záměry. Co od nevěry očekává do budoucna? Má zájem udržet rodinu nebo chce odejít do nového vztahu? Byla nevěra jednorázový sex nebo přerostla v nový vztah? Nejsou to snadné otázky a odpovědi na ně se většinou hledají ještě obtížněji...

O nevěře své manželky nebo manžela se však můžete dovědět i zábavnou formou. Například můžete dostat SMS od anonymního dárce s textem:

Pokud se chcete zúčastnit sexu ve třech,
vraťte se ihned domů...

Riziko pohlavních chorob

Nevěra je právem považovaná za vážný partnerský problém. Většinou se poukazuje na vztahové problémy, traumata, zklamání a další negativní emoce, které nevěru provází. Často se za důvod nevěry považuje osobní nezralost, promiskuita, přetížení, touha po změně nebo pomsta současnému partnerovi nebo partnerce.

Podstatně méně a s daleko menším zájmem je řešena otázka možná stejně významná a tou je riziko možné nákazy pohlavní chorobou. Samozřejmě záleží na tom, o jaký mimomanželský poměr (nevěru) se jedná a jaké sexuální praktiky byly jeho součástí. Jiné riziko nejspíš bude při nevěře s prostitutkou a jiné při mimomanželském vztahu se "slušnou" ženou nebo "slušným" mužem... Vzhledem k tomu, že riziko pohlavních chorob při nevěře rozhodně není možné podceňovat, věnoval jsem tomuto tématu samostatný článek "Nevěra a riziko pohlavních chorob".

 

Pro zamyšlení:

"Vždycky se nám zdá lepší to,
co nemůžeme dostat,
než to, co už máme.
V tom spočívá romantika lidského života."

Pro zasmání:

Ženská je v posteli s nejlepším přítelem svého manžela.
Po několika hodinách milování oba leží a odpočívají, když zazvoní telefon. Žena to zvedne: „Prosím? Ahoj, zlato... Opravdu? Tak to je skvělé... Docela ti závidím. Tak si to užij.“
Chlápek se ptá: „Kdo to byl?“ ...... „
Ale, to byl jen manžel. Vyprávěl mi, že s tebou hraje karty.“

Když je vám vaše milovaná nevěrná a vy se chystáte skočit z okna,
uvědomte si,
že vám nasadili parohy a ne křídla.
(Miroslav Horníček)

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)