Jste zde

Kniha Kama Sutra - Kámasútra

Kama Sutra - Kámasútra

Kniha Kama Sutra (Kámasútra) je vůbec nejstarší starověkou indickou (hinduistickou) knihou o lásce, sexu a sexuálních polohách, popisující umění milování.  Autorem díla je podle tradice mnich a filosof Vátsjájana, který žil v období Guptovské říše (4.-6. století n l.). Byla napsána v sanskrtu proto, aby se lidé mohli naučit umění, jak žít a prožít šťastné manželství. Její názebv "Kámasútra" je vlastně složenina ze dvou slov.

  • Kama je označení pro hinduistického boha lásky a milostné touhy.
  • Sutra znamená poučení, návod nebo učebnici.

Originál knihy je velmi obsáhlé dílo, které váží několik kilogramů. Vátsjájana své dílo, určené pro dvořany a bohaté měšťany, vytvořil na základě starších, dnes již nedochovaných erotických příruček tzv. "kámašáster". Kniha Kama Sutra obsahuje návody a rady, jak si obohatit a naplnit sexuální život. Objasňuje, že k tomu, aby si člověk užil milování nestačí jen uskutečnit sexuální spojení. Učí, že milování začíná přípravou prostředí pro uskutečnění sexuálního aktu, objasňuje význam vzájemné jemnosti, něžnosti, svádění... Milování začíná letmých pohledy a doteky, pokračuje polibky a končí u samotného pohlavního styku. Zdůrazňuje, že pro dosažení vyvrcholení je možné využít mnoho jiných technik, které jsou naprosto rovnocenné souloži.

Kniha Kama Sutra (Kámasútra) však není jen o umění lásky a rozkoše, ale především o vzájemném pochopení a sladění přání a tužeb. Vysvětluje, že vše je o vzájemné komunikaci, sdílení pocitů, pochopení potřeby otevřeného intimního chování. Vysvětluje jak lépe vnímat podněty, vjemy a sexuální rozkoš, které při běžném prožívání sexu zanikají a vytrácí se.

Milování by nemělo být jen o splynutí fyzickém, ale i psychickém, přičemž teprve toto dokonalé splynutí umožňuje poznat doposud nepoznané. Přesto, že od jejího vzniku uplynuly staletí, Kama Sutra je stále stejně inspirativní i pro dnešní milence, partnery a manžele. Dnes existuje mnoho podob moderního zpracování knihy. Přestože kresby poloh jsou v dnešní době mnohdy nahrazeny fotografiemi a texty jsou doplněny, pro dnešní dobu pochopitelným popisem, originál knihy je stále nepřekonatelný.

Kniha Kama Sutra není jen o sexu

Spousta lidí si myslí, že Kama Sutra jen o pouze sexu, ale to není pravda. Kama Sutra se skládá ze sedmi částí, ale pouze druhý, s názvem "Milování" popisuje různé sexuální polohy.

Západní svět vnímá knihu Kama Sutra jako výhradně sexuální manuál. Ona je však napsána jako návod pro plnohodnotný, ctnostný a láskou naplněný život. Popisuje podstatu lásky, vztahu muže a ženy, rodinného života a další pohledy na na lidský život. Ve skutečnosti je pouze 20% z knihy o sexuálních polohách a technikách milování. Většina z knihy je o filozofii a teorii lásky, o tom, co vyvolává a udržuje touhu, a o tom, co je potřeba v životě chápat jako dobré nebo špatné.

Kniha Kama Sutra je jako celek především o životní moudrosti a zdravém pojetí života a lásky.

Kámasútra a její části

  1. Úvod - kapitola o smyslu života, správném zařízení domu, společenském chování, které ženy jsou vhodné a nevhodné pro kterého muže, o namlouvání apod.
  2. Milování - deset kapitol je věnováno druhům lásky, milostné předehře, objímání, polibkům, škrábání, kousání, polohám při sexu a způsobům milování. Jsou zde popsány typy mužů a žen podle velikosti pohlaví. Popsány jsou i techniky milostných hrátek, projevy při milování a 64 druhů pohlavních aktů, souloží...
  3. Panny - celkem pět kapitol knihy je věnováno zásnubám a sňatku, formám manželství, způsobům jak získat dívku, dvoření a projevům citů, jak si získat pannu, jak si má panna získat muže,...
  4. Manželky - dvě kapitoly jsou o chování manželky, o mnohoženství, správném chování hlavní manželky a dalších manželek.
  5. Paní - šest kapitol je o chování ženy a muže, jak se seznámit, jak vyjádřit city, jak svést ženu, jak si uhájit manželku, i návody na řešení otázek kolem vztahů v mnohoženství, apod.)
  6. Kuběny - šest kapitol je o radách pro milovníky, kteří hledají stálou milenkou, způsobech vydělávání peněz při prostituci, o tom, jak obnovit vztah s bývalým milencem, ... (Poznámka: kuběny jsou indické prostitutky) 
  7. Rady a okultní praktiky - dvě kapitoly se týkají zlepšení fyzických možností, obnovení oslabené sexuální energie, lektvarům a nápojům lásky, receptům pro zvětšení pyje, apod.

Ve starověké Indii se milenci mohli naučit 64 posvátných umění Kámasútry a některé z nich zahrnovaly i sexuální spojení. Učení Kámasútry nám i dnes dává příležitost vrátit se zpět, ke kořenům lidské sexuality. Současná společnost se sice často prohlašuje za sexuálně otevřenou, ale i základní sexuální výchova je jen povrchní, nekonkrétní a mnohde zcela selhává. Učení Kámasútry v dnešní době nahradilo porno. Je jednoduché, názorné, ale skutečné sexuální osvětě rozhodně nepomáhá. Hlavním problémem pornografie, že to, že se jedná o byznys kterému nejde o lidi, ale o peníze. Porno vytváří pouze závislou sexualitu, které schází hloubka a láska, která je základem milostného vztahu. Porno nezobrazuje milování ale sex a nereálné představy o sexualitě a potěšení.

Pokud se budou dnešní partneři filosofií a uměním Kama Sutra řídit a její závěry budou uplatňovat v životě a lásce, dodá to jejich vztahu nový rozměr. Pochopí, že hlavní myšlenkou knihy Kama Sutra je názor, že sex je jednou z nejhezčích součástí života, a proto že bychom se za své sexuální touhy neměli stydět.

 

Na zamyšlení

"Milovat se naučíte jedině tím, že budete milovat. Svou lásku nemusíte nikomu vysvětlovat ani ospravedlňovat; stačí milovat."
(Don Miguel Ruiz 22 mexický spisovatel 1952)

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)

Štítky: