Jste zde

Masáž prostaty přes mužský "posvátný bod"

Masáž prostaty přes mužský "posvátný bod"

Volné pokračování článků "Tantrická masáž lingamu" a "Vajra - masáž orgánu rozkoše", "Způsoby masáže prostaty" a "Technika stisku "Bodu za milion dolarů".

Masáž prostaty při tantrické masáži lingamu

Masáž prostaty se může provádět jako vnitřní a vnější. Při vnitřní masáži se prostata masíruje přes konečník. U tantrické masáže lingamu se však tato technika nepoužívá. Vnitřní masáž prostaty se provádí při cílené masáži zaměřené na léčebné uvolnění tkáně prostaty i jako podpora při masáži lingamu s cílem dosažení ejakulace.

Při klasické tantrické masáži lingamu se používá technika masáže prostaty přes mužský "posvátný bod". Ten najdete uprostřed mezi varlaty a konečníkem na hrázi. Budete ho vnímat jako jako malou měkčí prohlubeň o velikosti fazole, nebo možná trochu větší. Pod tímto bodem je v těle muže uložena prostata. Masáž se provádí jemnými kroužky a zvyšujícím se tlakem bříška palce levé ruky. Tento bod a jeho stimulace se v učení TAO označuje jako "Technika stisku "Bodu za milion dolarů".

Vyhledání "posvátného bodu" muže je poměrně snadné. Palcem levé ruky nalezněte na hrázi mezi varlaty a konečníkem popsanou prohlubeň. Tam je mužský posvátný bod popisovaný už v dávných tantrických spisech. 

Prsty levé ruky směřujte podél šourku nahoru k penisu. Ruku pohodlně vložíte malíkovou hranou do třísla a opřete ji. Palec zůstane na hrázi volný a můžete s ním pohodlně kroužit a později i tlačit na posvátný bod. Pravou rukou můžete snadno masírovat lingam. Masáž je potřeba provádět uvolněně, pomalu, klidným, plynulým pohybem.

Kroužky provádíte nejdříve tak, aby vám po kůži polštářek prstu lehce klouzal. Po chvíli, když už tlak bude trochu větší, se kůže polštářku palce přichytí ke kůži mezi varlaty a konečníkem, tedy na hrázi. Kroužky provádějte pomalu, jemně a hlavně opatrně. Kůže na hrázi se bude pohybovat společně s palcem. Kroužky už nebudou hladivé, ale pohybovat se bude celá tkán mužského posvátného bodu. Pohyb tkáně se přenese až na prostatu a ta bude takto nepřímo masírovaná tlakem a kroužením.

Tlak na prostatu musí odpovídat anatomii pohlaví konkrétního muže a jeho pocitovým potřebám. Rozhodně ho nesmíte přehánět! Lépe je použít menší tlak při plynulém, nepřerušovaném kroužení tkání. Větší tlak může navodit nepříjemné pocity a při velkém tlaku by masáž mohla být až bolestivá. Takové pocity rozhodně do masáže nepatří a jsou naprosto zbytečné rušivé. Cílem masáže je stimulovat prostatu, ne ji drtit!

Vnější masáž prostaty přes mužský "posvátný bod" přináší muži nové pocity, které v kombinaci s tantrickou masáží lingamu podporují vzrušení, nebo naopak navozují pocity mimořádně příjemného uvolnění. Pocity se však musí muž naučit vnímat a rozlišovat. Musí si umět říct, kdy jsou mu příjemné, kdy podporují jeho vzrušení a kdy působí na celkové uvolnění napětí. Pro ženu jsou tyto informace velmi důležité, protože se pomocí nich může masáž naučit provádět s daleko větším přehledem a jistotou

Muž přeneseně vnímá tlak hluboko uvnitř pánve - na své prostatě. Po nějaké době začne prociťovat příjemné teplo, které může přerůstat až v pocity pálení. Pokud by mu tlak nebo pocity nebyly příjemné, znamená to, že tlak je příliš intenzivní nebo rychlost kroužení příliš velká. Pro navození příjemných pocitů je potřeba najít optimální přítlak palce a naučit se palcem kroužit pomalu a plynule.

Doba masáže je individuální. Nic nepokazíte když vnější masáž prostaty při současné masáži lingamu budete provádět okolo pěti minut. Olej přidávat nepotřebujete. Kontakt palce je formou hlazení jen na začátku. Pak už se hlazení prostaty provádí pohybem tkáně a je směřováno na prostatu zevnitř.

Masáž prostaty podporuje mužovo vzrušení i uvolnění. Přináší nové pocity, které muž možná doposud nikdy neprožil. Navíc mu umožňuje lepší kontrolu na ejakulací, což znamená, že takto se dá naučit lépe poznávat vlastní vzrušení i okamžiky před nástupem ejakulace.

Pro ženu je vnější masáž prostaty možná jednodušší a nejspíš i příjemnější, než bývá její vnitřní varianta přes koneční. V případě, že muž prožije vyvrcholení, pak okamžik jeho nástupů bude žena vnímat velmi intenzivně jako okamžik stažení prostaty a vypuzení první dávky spermatu. Poté bude pod palcem levé ruky vnímat všechny ejakulační stahy, které vyvrcholení budou provázet. Uvidí i vlastní ejakulaci spermatu  a prožije ji společně s pocity pod palcem levé ruky. Bude to vnímat jako něco naprosto nového, co doposud nikdy při mužově vyvrcholení neprožila. Vizuální vjem se propojí s prožitkem vnímání stahů při jeho vyvrcholením.

Masáž je příjemná jak muži, která ji přijímá, ale také ženě, která mu ji poskytuje. Takovýto společný prožitek se intenzivně spojuje s pocity vděčnosti, sounáležitosti, štěstí a lásky, stává se nesmírně intimním a silným zážitkem pro oba partnery. Utužuje jejich vzájemné vztahy a to nejen sexuální.

Tlak na "mužský posvátný bod" a kontrola ejakulace

Když muž vnímá, že jeho vzrušení se blíží k hladině, kdy nastoupí vyvrcholení a ejakulace, může žena opatrně zvýšit tlak palce na "posvátný bod". Pokud muž zvládá metody a techniky oddalování a kontroly ejakulace, může při vyvrcholení ejakulaci zabránit. Orgasmus pak prožije pouze na pocitové a energetické úrovni, bez ejakulace spermatu. Vyvrcholení bez ejakulace bývá provázeno velmi silnými emocemi a intenzivními pocity v oblasti mužského posvátného bodu a v prostatě. Ke zvládnutí této techniky je potřebné velké odhodlání, zvládnutí dechových cvičení, kontrola vzrušení, zkušenost, vysoká koncentrace a bezchybné provedení techniky oddálení ejakulace. Samozřejmostí musí být dokonalá souhra muže a ženy. Podrobněji je celé cvičení popsáno v článku "Technika stisku "Bodu za milion dolarů"

Pokud s masáží posvátného bodu začínáte, nesnažte se jít touto cestou příliš brzy. Je sice lákavé prožít vícenásobný orgasmus na straně muže, ale tuto techniku má smysl začínat procvičovat až po dokonalém zvládnutí techniky masáže prostaty přes posvátný bod. Budete potřebovat odhodlání a nesmíte se nechat odradit neúspěchy, které Vás zcela jistě budou provázet.

 

Doporučené články

Literatura a zdroje